Aladağ İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimi Kimdir?

6331 sayılı iş güvenliği Kanun’una göre; ‘‘İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim’’dir.

İşyeri Hekimlerinin Yetkileri Nelerdir?

Bir İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

1 -İşyerinde belirlenen tehlikelerden işvereni haberdar eder.

2 -Görevi amacıyla işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapar.

3 -Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar.Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir.

Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri Hekimi Olarak Görev Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Hekimlerimizin işyeri hekimliği yapabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir. Bakanlık, hekimlerimizin işyeri hekimi olabilmeleri için koymuş olduğu şartlar;

  • İşyeri hekimliği eğitimi almak
  • İşyeri sınavlarında başarılı olmak şeklinde belirlenmiştir.

İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Eğitim almak isteyen katılımcılarımızın eğitim kurumumuza başvuru yaparak bazı evraklar ibraz etmesi gerekmektedir. İzmir işyeri hekimliği kursu İzmir Yeni Uzman Akademi olarak kayıt esnasında istediğimiz evraklar;

Kurs Başvuru Dilekçesi: Kurs başvurusunda kurumumuz Ofis Akademi’den temin edebilirsiniz.

Kimlik (Nüfus Cüzdanı): Üzerindeki resim ve yazıların okunur şekilde olması gerekmektedir.

Diploma: Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diploma veya YÖK tarafından denklik verilmiş yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri ile e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri bakanlık tarafından geçerli sayılmaktadır.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

Diyarbakır Ofis Akademi’de işyeri hekimliği eğitimleri bakanlığın belirtmiş programları doğrultusunda ;180 saati teorik 40 saat de pratik olmak üzere 220 saat olarak işlenirken; teorik dersler de uzaktan eğitim ve örgün eğitim olmak üzere iki bölümde işlenir.

Diyarbakır Denilince Akla Gelen İlk Eğitim Kurumu Ofis Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı A, B ve C Sınıflarında eğitim verdiği gibi İşyeri Hemşireliği ( DSP) Eğitimleri ile birlikte işyeri Hekimliği Eğitimlerine de başlamıştır.Kurumumuz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş özel eğitim kurumudur. Bütün eğitim programları da bakanlığın belirlediği doğrultuda gerçekleştirilir.Pandemi dönemi ile beraber bakanlığın da izinleri ile örgün eğitimleri uzaktan / online eğitim sistemi sunmaktadır. Online eğitimler, Ofis Akademi’nin yüz yüze eğitimlerindeki güçlü eğitim kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir.Ofis’li olmak için acele edin…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın