B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu veren Ofis Akademi’yi arayıp iş güvenliği kursu, A,B,C sınıfı iş güvenliği kursları, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu, temel isg ve hijyen kursu alabilirsiniz.

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu
B Sınıfı İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, şyerlerinde işin yapılması sırasında çalışma ortamındaki çeşitli etmenler sebebi ile çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan sistemli çalışmalardır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Genel Bilgiler

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik elemandır.

İSG Profesyoneli İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Ayrıca bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.  

6331 Sayılı Kanunun İş Dünyasına Neler Kazandırmıştır? 

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı kanun ile Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yeni bir dönem başlamıştır. Çalışan sayısına bakılmaksızın ( bazı istisnalar dışında) bütün işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamına alınmıştır. Bu hizmetler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi profesyonellerce yerine getirilmesi bu yeniliklerin başında gelmektedir. 6331 sayılı Kanun ile getirilen yeniliklerin hayata geçirilmesinde ve İSG hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasında kilit noktalardan biri de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığıdır.

6331 sayılı Kanun ile Türkiye, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarında yeni bir döneme girmiştir. Kanun, İSG ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çok sayıda yeni ve olumlu düzenlemeler getirmiştir. Bu yeniliklerden en önemlisi de İSG hizmetlerinin İSG profesyonelleri tarafından yerine getirilmesidir. Gerçekten de kanun, geçmiş dönemlerdeki düzenlemelerin çok ötesindedir. İSG profesyonelleri ile ilgili; tanım, görev ve yetkileri, çalışma şartları ve belirlenme süreci ile ilgili düzenlemelere büyük önem vermiştir.

B Sınıfı İSG Uzmanlığı Nedir? 

Tehlikeli sınıfındaki işyerlerine hizmet veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanları en az B Sınıfı İSG Uzmanı olmak zorundadır. B Sınıfı İSG Uzmanı olabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş kriterler vardır. Bu kriterler, B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların öncelikle  C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi olmasıdır. Bu belge ile en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemelidir.

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında B Sınıfı için açılmış eğitimlere katılmalıdır. B Sınıfı İş Güvenliği  Uzmanlığı Eğitimleri;

180 saat uzaktan eğitim

 40 saat staj eğitimi  olarak düzenlenir.  İlgili bakanlığın ÖSYM tarafından yapılan İSG-B sınavlarına girip gerekli puanı almalıdır.

İSG Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?

B sınıfı iş güvenliği kursunu tamamlayan katılımcılarımızın ÖSYM’nin düzenlediği İSG sınavlarına katılmaları da gerekir. Sınavda başarılı olmak için ise en az 70 puan almak gerekir. 70 puan alabilmek için ise 50 soruda 35 soru doğru cevaplanmalıdır.

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu Almak İsterseniz “Ofis”imize Buyrun

Ofis Akademi A ve C eğitimlerinde olduğu gibi B eğitimlerinde de öncü isim olmaya devam ediyor. Üstelik  eğitimlerini online sisteme taşımakla katılımcılarının farklı bir şehire gitmelerine gerek kalmadan internet aracılığı ile eğitim amalarını sağlıyor. Sizler de B sınıfı İSG eğitimi almak istiyorsanız, yeni eğitim döneminde Ofis Akademi’nin uzman kadrosu eşliğinde hem de bulunduğunuz yerden eğitimi alabilirsiniz. B sınıfı İSG eğitiminizi Ofis Akademi farkıyla almanız halinde  ksınav öncesi soru çözüm programlarından ve ders materyallerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Üstelik eğitim ödemelerinizi taksitli olarak yapabilirsiniz. B Sınıfı İş Güvenliği Kursununuz Ofis Akademi’den alın; başarıya ulaşın.

Hemen Arayın