B Sınıfı İş Güvenliği Kursu

6331 Sayılı Kanunun İş Dünyasına Neler Kazandırmıştır? 

06. 2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı kanun ile Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yeni bir dönem başlamıştır. Çalışan sayısına bakılmaksızın ( bazı istisnalar dışında) bütün işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamına alınması ve bu hizmetlerin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi profesyonellerce yerine getirilecek olması bu yeniliklerin başında gelmektedir. 6331 sayılı Kanun ile getirilen yeniliklerin hayata geçirilmesinde ve İSG hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasında kilit noktalardan biri de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığıdır.

6331 sayılı Kanun ile Türkiye, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarında yeni bir döneme girmiştir. Kanun, İSG ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çok sayıda yeni ve olumlu düzenlemelere imza atmıştır. Bu yeniliklerden en önemlisi de İSG hizmetlerinin işyerlerinde İSG profesyonelleri tarafından yerine getirilmesi kanunudur. Gerçekten kanun, geçmiş dönemlerdeki düzenlemelerin çok ötesinde İSG profesyonelleri ile ilgili olarak; tanım, görev ve yetkileri, çalışma şartları ve belirlenme süreci ile ilgili düzenlemelere büyük önem vermiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?  

İşyerlerinde işin yapılması sırasında çalışma ortamındaki çeşitli etmenler sebebi ile çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan sistemli çalışmalardır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Genel Bilgiler:  

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik eleman olarak adlandırılır. İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Ayrıca bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.  

B Sınıfı İSG Uzmanlığı Nedir? 

Tehlikeli sınıfındaki işyerlerine hizmet veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanları en az B Sınıfı İSG Uzmanı olmak zorundalar. B Sınıfı İSG Uzmanı olabilmek için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş kriterler vardır. Bu kriterler, B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların öncelikle  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemelidir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında B Sınıfı için açılmış eğitimlere katılmalıdır. B Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri;180 saat uzaktan eğitim ve 40 saat staj eğitiminden oluşur. İlgili bakanlığın ÖSYM tarafından yapılan İSG-B sınavlarına girip gerekli puanı almalıdır.

Sonuç Olarak: Ofis Akademi A ve C eğitimlerinde olduğu gibi B eğitimlerinde de öncü isim olmaya devam ediyor.  Eğitimlerimiz örgün eğitimleri online sisteme taşımakla katılımcılarının bulundukları yerden internet aracılığı ile eğitimlerini tamamlamalarına da olanak sağlıyor. Sizler de B sınıfı İSG eğitimi almak istiyorsanız, yeni eğitim döneminde Ofis Akademi’nin uzman kadrosu eşliğinde hem de  Diyarbakır’da eğitimi alabilirsiniz. B sınıfı İSG eğitiminizi Ofis Akademi farkıyla almanız halinde eğitim kurumunun katılımcılarına özel hazırlanmış olduğu, sınav öncesi soru çözüm programlarından  ve ders materyallerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın