A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu veren Ofis Akademi başarıya giden yolda sizinle. Siz de iş güvenliği hakkında bilgi almak, kayıt yaptırmak istiyorsanız bir telefonla bize ulaşabilirsiniz.

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu
A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde işin yapıldığı esnada çalışma ortamındaki çeşitli etmenler sebebi ile çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunlarını ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan sistemli çalışmalardır.

ILO ve Dünya Sağlık Örgütü ise 1950 yılında iş sağlığı ve güvenliğinin tanımını şöyle yapmıştır. Tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak ve sürdürmek, işçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, işçilerin mesai sürecinde sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, işçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumlarını sürdürmek yani işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak şeklinde yapmışlardır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, dünyadaki sanayileşme atağı sonucunda; işçilerin çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesine çalışılması ile ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan; yaralanma, ölüm, işgücü kaybı, telafi edilebilecek ekonomik kayıpların yanında telafi edilmesi imkânsız,  manevi zararlar doğuran iş kazaları sebebi ile de dikkatler bir kez daha iş sağlığı ve güvenliğine yönelmesine sebep olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş süreci döneminde çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile konu ile ilgili büyük adımlar atılmıştır.

Resmi verileri incelediğimizde ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında problemlerin, özellikle de iş kazalarının sayısının fazla olduğu, sonuçlarının ise çok geniş bir kesimi etkilediği görülmektedir. Bu sebeple çalışma yaşamında ülkemizin en büyük sorunlarından birisinin de iş kazaları olduğunu ifade etmemiz mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli önlemlerin alınmaması; iş kazalarının artmasına ve ülke ekonomisine ciddi anlamda zarar verilmesine sebep olmaktadır.

6331 Sayılı İş Kanunu, ‘’kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.’’ kapsam maddesi ile bazı istisnalar hariç, iş sağlığı ve güvenliği kanununun, tüm çalışma alanlarında uygulanması sağlanmıştır. 6331 Sayılı Kanun’daki amaç; kaza sonrası zararı, tazminat ile karşılama değil iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyecek yöntemleri geliştirmektir.

Başta devletin kendisi olmak üzere tüm ilgililerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında başarıya katkı sağladığı bir çalışma yaşamında kişilerin can güvenliği ve sağlığı ile ülke ekonomisi koruma altına alınmış olur. Bu durumun aksi, karşımıza; insanın hayatına, sağlığına ve ekonomik gücüne zarar veren kazaların yaşanmasına sebebiyet verecektir.

6331 Sayılı Kanunun Uygulanmasında İSG Uzmanlarının Önemi:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen teknik personeldir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası tehlike grubuna göre;

Az Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu C Sınıfı

Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu B Sınıfı

Çok Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu A Sınıfı olarak üç gruba ayrılmıştır.

A Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği ( İSG ) Uzmanlığı:

A sınıfı İSG Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

  • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemesi gerekmektedir.
  • Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından (A) sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimine katılmalıdır.

A Sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimleri;

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat pratik eğitimden oluşur.

( Ofis Akademi olarak pandemi tedbirleri çerçevesinde örgün eğitimlerimizi online sisteme taşımış ve böylelikle de pandemi tedbirlerine uyum içinde eğitimlerimize ara vermeden devam etmeyi sağlıyoruz.)

  • ÖSYM’nin Yaptığı İSG – A Sınıfı Sınavından yeterli puanı alarak başarı gösterilmelidir.

Ofis Akademi ile A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Diyarbakır’da eğitim faaliyetlerine devam eden Ofis Akademi, A Sınıfı İSG Uzmanlık kursları ile eğitim yelpazesini daha genişletmiştir.

A Sınıfı İSG kursu için uzaklara gitmenize gerek yok. Doğu’nun İncisi, Diyarbakır’da,  A Sınıfı İSG Eğitimlerimize katılıp başarıyı yakalayabilirsiniz.