Hocalar İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Ortaya Çıkışı:

Sanayileşmenin insanlar için sağladığı yararların yanında bir takım sakıncaları da söz konusudur. Çalışanların sağlığı ve güvenliği, işyerindeki koşullara bağlı olarak olumsuz bir biçimde etkilenmiştir. Çalışma hayatında işgücünün kaçamayacağı risklerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, 19. yüzyılda bilimsel gelişmelerin ışığında hız kazanarak devam etmiştir. Sanayileşme sürecinde teknolojik gelişmelerle birlikte üretim yöntemleri daha da karmaşık bir hale gelmiştir.

20.6.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olmak üzere iş güvenliği uzmanından hizmet alınması zorunluluğu uygulamaya girmiştir. Bu kapsamda işverenler “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere ilgili bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, iş güvenliği uzmanı istihdam etmeye başlamışlardır.

Mesai saatleri içinde, işimizin güvenli olduğunu ve işveren tarafından değerli görüldüğümüzü bilmek isteriz. İnsanların kendisini güvende hissetmesi önemlidir. Çalışanların işlerinin geleceği konusunda endişelendikleri anlarda ve streste olduklarında, ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını beklemek haksızlık olacaktır. Çalışanların iş alanındaki yeteneklerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için kendilerinin güven ve emniyet içinde olduklarını bilmeleri gerekir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne Demektir?

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara “İş Sağlığı Ve Güvenliği” denilmektedir. Evrensel anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike veya bir arıza oluşmamışken bile ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek, kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Nasıl Uygulanır?

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, başta işyeri sahibi olmak üzere, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcilerinin birlikte hareket etmeleri ve ilgili kanun maddelerinin tatbiki ile uygulanır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

6331 Sayılı Kanunda, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen teknik eleman olarak tanımlanmıştır.

Tehlike sınıflarına göre ayrılan işyerlerinde görevlendirilen uzmanlar A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır.

Kimler İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Hocalar iş güvenliği kursu alanında sadece Hocalar ’de değil; tüm Ege Bölgesinde eğitimleri ile ön plana çıkmış bir şehirdir. Hocalar iş güvenliği kursu olan Ofis Akademi ise her zaman alanının en iyisi olmaya devam etmektedir.

İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aradığı bazı kriterler vardır. Bu kriterleri Hocalar iş güvenlik kursu olan Ofis Akademi olarak sizler için sunuyoruz.

A – Uygun Bölüm Ve Programlardan Mezun Olmak:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için bakanlıkça belirlenen ilk kriter, uygun bölüm ve programlardan mezun olmaktır. Bu bölüm ve programlar;

Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri ve

Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümlerinden mezun olanlar, İSG Uzmanı olabilirler.

B – Eğitim Almak:

İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı adaylarının, eğitim almaları da ayrı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 220 saattir.

Bütün kurslarda olduğu Hocalar iş güvenliği kursu olan Ofis Akademi’de de bu dersler;

90 saat uzaktan ( asenkron )

90 saat örgün eğitim

40 saat de staj eğitimi olarak işlenir.

Uzaktan eğitim:

Hocalar iş güvenliği kursu Ofis Akademi’nin uzaktan eğitim ders sistemi üzerinden internet aracılığı ile kişiye özel ID ve şifre kullanılarak giriş yapılır. 90 saat ders programı bir günde en fazla 6 saat olacak şekilde işlenir.

Örgün eğitim:

Hocalar iş güvenliği kursu Ofis Akademi’nin eğitim için özel dizayn edilmiş sınıflarında, her biri alanında söz sahibi akademisyen ve saha deneyimi olan eğiticileri gözetiminde yapılır.

Kovid 19 Pandemi Döneminde Örgün Eğitimler:

Bakanlığın direktifleri doğrultusunda örgün eğitimler, online sisteme taşınmıştır. Eğitimlerin internet ortamına taşınması ile katılımcılar, Hocalar iş güvenliği kursuna gelmeden, bulundukları şehirlerden Ofis Akademi’den eğitim alma fırsatı elde etmiş oldular.

Staj Eğitimi:

saha eğitimi veya pratik eğitim olarak da adlandırılan staj eğitimleri ise Ofis Akademi’nin Hocalar iş güvenliği kursunun kadrosunda bulunan İSG Uzmanlarının gözetiminde uygun iş yerlerinde sosyal mesafe gözetilerek gruplar halinde yapılır.

C – İSG Sınavlarında Başarılı Olmak:

ÖSYM tarafından her yıl iki defa olmak üzere İSG sınavı yapılmaktadır. İSG Uzmanı olacak adayların bu sınavlara girip başarılı olması gerekmektedir. Girdiği sınavlarda başarılı olamayan adaylar ÖSYM işlemlerini tekrar gerçekleştirerek yeniden kurs almadan sonraki sınavlara girebilirler.

SONUÇ:

Hocalar iş güvenliği kursu olan Ofis Akademi, iş güvenliği eğitimleri alanında A – B- C sınıflarına yönelik düzenlediği eğitimlerle Hocalar ’de olduğu gibi online eğitim modeliyle birlikte tüm ülkede adından sıkça bahsettiren bir kurumdur.

İSG alanında Hocalar iş güvenliği kursu aracılığı ile kursiyerlerine sadece 220 saatlik eğitimi vermenin yanında tüm katılımcılarına İSO 45001 belgesi eğitimini de ücretsiz sunmaktadır. Ayrıca Hocalar iş güvenliği kursundan eğitim alan herkese sınav öncesi ders tekrarı ve soru çözüm programlarını da yine ücretsiz sunmaktadır. Sizler de Hocalar iş güvenliği kursundan eğitim alarak İSO 45001 eğitimleri ve ücretsiz eğitim yenileme programlarının yanında İSG sınavlara hazırlık kitapları ile dijital ders materyallerinden yararlanabilirsiniz.

Hocalar iş güvenliği kursu Ofis Akademi olarak sizlere bir telefon kadar yakınız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın