İzmir İsg Kursu

A SINIFI İSG EĞİTİMİ KURSU
İzmir İsg Kursu, İş Güvenliği Kursu / İşyeri Hekimliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde işin yapıldığı esnada çalışma ortamındaki çeşitli etmenler sebebi ile çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunlarını ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan sistemli çalışmalardır.

ILO ve Dünya Sağlık Örgütü ise 1950 yılında iş sağlığı ve güvenliğinin tanımını şöyle yapmıştır. Tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak ve sürdürmek, işçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, işçilerin mesai sürecinde sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, işçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumlarını sürdürmek yani işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak şeklinde yapmışlardır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı:

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, dünyadaki sanayileşme atağı sonucunda; işçilerin çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesine çalışılması ile ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan; yaralanma, ölüm, işgücü kaybı, telafi edilebilecek ekonomik kayıpların yanında telafi edilmesi imkânsız, manevi zararlar doğuran iş kazaları sebebi ile de dikkatler bir kez daha iş sağlığı ve güvenliğine yönelmesine sebep olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş süreci döneminde çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile konu ile ilgili büyük adımlar atılmıştır.

Resmi verileri incelediğimizde ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında problemlerin, özellikle de iş kazalarının sayısının fazla olduğu, sonuçlarının ise çok geniş bir kesimi etkilediği görülmektedir. Bu sebeple çalışma yaşamında ülkemizin en büyük sorunlarından birisinin de iş kazaları olduğunu ifade etmemiz mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli önlemlerin alınmaması; iş kazalarının artmasına ve ülke ekonomisine ciddi anlamda zarar verilmesine sebep olmaktadır.

6331 Sayılı İş Kanunu, ‘’kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.’’ kapsam maddesi ile bazı istisnalar hariç, iş sağlığı ve güvenliği kanununun, tüm çalışma alanlarında uygulanması sağlanmıştır. 6331 Sayılı Kanun’daki amaç; kaza sonrası zararı, tazminat ile karşılama değil iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyecek yöntemleri geliştirmektir.

Başta devletin kendisi olmak üzere tüm ilgililerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında başarıya katkı sağladığı bir çalışma yaşamında kişilerin can güvenliği ve sağlığı ile ülke ekonomisi koruma altına alınmış olur. Bu durumun aksi, karşımıza; insanın hayatına, sağlığına ve ekonomik gücüne zarar veren kazaların yaşanmasına sebebiyet verecektir.

6331 Sayılı Kanunun Uygulanmasında İSG Uzmanlarının Önemi:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen teknik personeldir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası tehlike grubuna göre;

Az Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu C Sınıfı

Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu B Sınıfı

Çok Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu A Sınıfı olarak üç gruba ayrılmıştır.

A Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği ( İSG ) Uzmanlığı:

A sınıfı İSG Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

  • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemesi gerekmektedir.
  • Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından (A) sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimine katılmalıdır.

A Sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimleri;

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat pratik eğitimden oluşur.

( Ofis Akademi olarak pandemi tedbirleri çerçevesinde örgün eğitimlerimizi online sisteme taşımış ve böylelikle de pandemi tedbirlerine uyum içinde eğitimlerimize ara vermeden devam etmeyi sağlıyoruz.)

  • ÖSYM’nin Yaptığı İSG – A Sınıfı Sınavından yeterli puanı alarak başarı gösterilmelidir.

Sonuç: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Diyarbakır’da eğitim faaliyetlerine pandemiye rağmen devam eden Ofis Akademi, A Sınıfı İSG Uzmanlık kursları ile eğitim yelpazesini daha genişletmiştir.

A Sınıfı İSG kursu için uzaklara gitmenize gerek yok. Doğu’nun İncisi, Diyarbakır’da, A Sınıfı İSG Eğitimlerimize katılıp başarıyı yakalayabilirsiniz.

B SINIFI İSG EĞİTİMİ KURSU
İzmir İsg Kursu, İş Güvenliği Kursu / İşyeri Hekimliği Kursu

6331 Sayılı Kanunun İş Dünyasına Neler Kazandırmıştır?

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı kanun ile Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yeni bir dönem başlamıştır. Çalışan sayısına bakılmaksızın ( bazı istisnalar dışında) bütün işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamına alınması ve bu hizmetlerin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi profesyonellerce yerine getirilecek olması bu yeniliklerin başında gelmektedir. 6331 sayılı Kanun ile getirilen yeniliklerin hayata geçirilmesinde ve İSG hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasında kilit noktalardan biri de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığıdır.

6331 sayılı Kanun ile Türkiye, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarında yeni bir döneme girmiştir. Kanun, İSG ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çok sayıda yeni ve olumlu düzenlemelere imza atmıştır. Bu yeniliklerden en önemlisi de İSG hizmetlerinin işyerlerinde İSG profesyonelleri tarafından yerine getirilmesi kanunudur. Gerçekten kanun, geçmiş dönemlerdeki düzenlemelerin çok ötesinde İSG profesyonelleri ile ilgili olarak; tanım, görev ve yetkileri, çalışma şartları ve belirlenme süreci ile ilgili düzenlemelere büyük önem vermiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşyerlerinde işin yapılması sırasında çalışma ortamındaki çeşitli etmenler sebebi ile çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan sistemli çalışmalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Genel Bilgiler:

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik eleman olarak adlandırılır.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Ayrıca bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

B Sınıfı İSG Uzmanlığı Nedir? Tehlikeli sınıfındaki işyerlerine hizmet veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanları en az B Sınıfı İSG Uzmanı olmak zorundalar. B Sınıfı İSG Uzmanı olabilmek için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş kriterler vardır. Bu kriterler,B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların öncelikle (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliğiuzmanlığı sözleşmesi ile belgelemelidir.Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında B Sınıfı için açılmış eğitimlere katılmalıdır. B Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri;90 saat uzaktan eğitim90 saat örgün eğitim ( Pandemi sebebiyle online olarak yapılmaktadır)40 saat staj eğitiminden oluşur.İlgili bakanlığın gm ÖSYM tarafından yapılan İSG-B sınavlarına girip gerekli puanı almalıdır.

Sonuç Olarak: Ofis Akademi A ve C eğitimlerinde olduğu gibi B eğitimlerinde de öncü isim olmaya devam ediyor. Üstelik örgün eğitimlerini online sisteme taşımakla katılımcılarının bulundukları yerden internet aracılığı ile eğitimlerini tamamlamalarına da olanak sağlıyor. Sizler de B sınıfı İSG eğitimi almak istiyorsanız, yeni eğitim döneminde Ofis Akademi’nin uzman kadrosu eşliğinde hem de Diyarbakır’da eğitimi alabilirsiniz.B sınıfı İSG eğitiminizi Ofis Akademi farkıyla almanız halinde eğitim kurumunun katılımcılarına özel hazırlanmış olduğu, sınav öncesi soru çözüm programlarından ve ders materyallerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

C SINIFI İSG EĞİTİMİ KURSU
İzmir İsg Kursu, İş Güvenliği Kursu / İşyeri Hekimliği Kursu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN YÜZ AKIOFİS AKADEMİ

İŞ Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

Her işyeri yapılan işin özelliğine göre sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler içerir. Bu tehlikelerin yol açtığı olumsuz sonuçların sadece %2’si önlenemez durumda iken, %98’i önlenebilir durumdadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yapılan çalışmaların amacı, sağlık ve güvenlik tehlikelerinden ve bunların doğurduğu risklerin ortadan kaldırıldığı bir çalışma ortamı oluşturmaktır.Yaşama hakkının korunmasını içeren İSG çalışmaları artık günümüzde tüm dünya ülkelerinde önem arz eden bir durumdadır. Uluslararası kuruluşların ulusal mevzuatları oluşturmadaki yol göstericiliği ve konunun önemi hemen her ülkenin mevzuatında İSG ile ilgili düzenlemelerin yer almasında rol oynamıştır. Fakat uygulamada ülkeden ülkeye farklılıklar göze çarpmaktadır. Son dönemde taraflarda güvenlik bilinci ve riskleri önleme kültürünün oluşturulması hız kazanmıştır. Bu yeni düşünce biçimi içinde “İSG eğitimleri” önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Çünkü eğitim aracılığı ile kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürerek davranış değişikliğinin sağlanması böylece İSG’ ye ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması hızlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlar olarak tanımlayabiliriz.İş sağlığı ve güvenliği için yapabileceğimiz başka bir tanım ise, ‘‘Tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılan çalışmalardır.’’İSG konusu dayanağını Anayasa’dan alan yaşam, sağlık ve çalışma hakları ile doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle de çok önemlidir. Bu güne kadar çıkarılmış tüm İş Kanunları başta olmak üzere sosyal hukukla ilgili değişik Kanunlarda İSG’ ye ilişkin hükümlere yer verilmiş ve mevzuatlarla da zengin bir yasal çerçeve oluşturulmaya başlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ne Demektir?

6331 Sayılı Kanuna göre; usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik elamanlara verilen isimdir.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı: Az tehlikeli işyerlerine İSG hizmeti sunan C Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olabilmek için, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu koşullar vardır. Bu koşulları sıralayacak olursak;

  • Uygun Bölümden Mezun Olmak: İSG Uzmanı olabilmek için adaylarda aranan ilk şart uygun bölümlerden mezun olmaktır. Bu bölümler ise;

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi BölümleriTeknik Eğitim Fakültesi BölümleriFen Fakültelerinin, Fizik – Kimya – Biyoloji BölümleriMeslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümlerinden mezun olanlar, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olmanın ilk şartını yerine getirmiş olurlar.

  • İSG Eğitimi Almak: İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olacak katılımcıların, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi ile eğitim veren kurumlardan uygun kursu almak zorundadırlar.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri; 90 saat uzaktan eğitim90 saat örgün eğitim ( pandemi döneminde örgün eğitimler online olarak yapılmaktadır)40 saat staj eğitiminden oluşur.

  • İSG Sınavından Başarılı Olmak: Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan İSG –C sınavına girmek ve yeterli puanı almak gerekmektedir. Sınavdan başarısız olan katılımcılar tekrar eğitim almadan sonraki sınavlara girebilir.
  • İSG Sertifikasına Sahip Olmak: ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavlarında başarılı olan katılımcıların, bakanlık tarafından düzenlenen İSG uzmanlık Sertifikasını, bakanlığa başvurarak alması ve yine bakanlığın uygulama programı ‘‘İSG – Katip’’te isimlerinin profesyoneller arasında görünmesi gerekir.

İSG Katip programında isimleri aktif hale gelen katılımcılar, İSG Uzmanı olarak görev almak için bütün prosedürleri yerine getirmiş durumdadır.Profesyoneller OSGB’lerde veya direkt işyerlerinin kadrosunda görev alabilirler.

Sonuç Olarak: Ofis Akademi, eğitimlerini her biri kendi alanında söz sahibi eğitmenler gözetiminde öğrenci odaklı olarak yapmaktadır. Siz de İSG alanında eğitim almayı düşünüyorsanız akademimizin ‘‘katılımcılarına özel’’ hazırlamış olduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.Ofis Akademi, katılımcılarına özel hazırlamış olduğu ve satışı olmayan İSG sınavına hazırlık kitapları, Dijital ders materyalleri, Sınav öncesi soru çözüm ve ders tekrarı kamplarından ücretsiz yararlanmak istiyorsanız yeni dönemde sizler de Ofis Akademili olmanın tam zamanı.Ofis Akademi eğitimlerini elektronik ortama taşıyarak mesafesiz eğitim sistemine geçmiş ve böylelikle katılımcılarının internet olan her yerden, bilgisayar, tablet, laptop hatta telefon aracılığı ile derslere katılmasını sağlamaktadır.Siz de Ofis Akademili olun kariyerinizi sigortalatın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın